Jak mogę aktywować lub dezaktywować użytkownika? 

Jak dezaktywować użytkownika? 

Jeśli chcesz wyłączyć użytkownika, przejdź do Listy użytkowników w sekcji „Zespół”. Tam będziesz mógł znaleźć potrzebnego użytkownika i zmienić jego status z „Aktywny” na „Wyłączony”. 

 


Należy pamiętaćże po wyłączeniu użytkownika liczba stanowisk dostępnych na Twoim koncie pozostanie taka sama, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do danych tej osoby. 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub wątpliwościskontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.
 

Jak aktywować użytkownika? 

Kliknij „Aktywuj”, aby dezaktywowana osoba mogła odzyskać dostęp do wszystkich narzędzi i funkcji na swoim koncie Google Workspace. 


Pamiętajże jeśli zdecydujesz się ponownie aktywować użytkownika po jego dezaktywacjiinformacje nie zostaną utracone. 

Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub wątpliwościskontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.