Jak dodać nowego użytkownika? 


Aby dodać nowego użytkownika należy przejść do Listy Użytkowników i kliknąć przycisk „Dodaj nowego użytkownika”. ciągu sekundy będziesz mógł uzupełnić potrzebne informacje o nowym użytkowniku. 

Wprowadź takie szczegółyjak imię i nazwiskoadres e-mail i rola. 

Zostaniesz również poproszony o utworzenie hasłaktóre musi spełniać następujące wymagania: 

  • 8-20 znaków 
  • Co najmniej jedna wielka litera (np. A, B, C, D) 
  • Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, c, d) 
  • Jedna lub więcej liczb (np. 1, 2, 3) 
  • Symbole i znaki specjalne (np. !, @, &, *). 

Powtórz hasłoaby je potwierdzić. 
Jeżeli Twoje hasło nie spełnia żadnego z wymagańaktywacja przycisku „Dodaj” nie będzie możliwa. 

Gdy wszystko zostanie poprawnie wypełnioneotrzymasz powiadomienieże nowy użytkownik został dodany, a wartość „Miejsca” zostanie zaktualizowana. 

Otóż toTeraz wieszjak dodać członków zespołu do swojej platformyJeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemynie wahaj się z nami skontaktować w celu uzyskania pomocy.