Jak mogę przesłać dokumenty? 


Po zalogowaniu sięnaciśnij przycisk "INBOX". Następnie zostaniesz poproszony o wybranie typu dokumentu. Na razie możemy obsługiwać fakturyparagonywyciągi bankowe i karty kredytoweNaciśnij dowolny z typów dokumentów, aby kontynuować. 
Kiedy typ dokumentu zostanie wybranybędziesz mógł przesłać swoje dokumenty w jeden z następujących sposobów 


Kliknij łącze Przeglądarka 


  • Zobaczysz standardowe okno przeglądarki plików 
  • Wybierz plik(i), które chcesz przesłaćMożesz wybrać wiele plikówtrzymając przycisk Command (dla użytkowników Mac) lub przycisk Control (dla użytkowników Windows).  
  • Należy pamiętaćże dostępne będą tylko obsługiwane formaty plików. Nie można przesłać folderów w tym momencieWięcej szczegółów można znaleźć tutaj [link]. Po wybraniu wszystkich wymaganych plikówproszę nacisnąć przycisk Otwórz. 

Użyć Drag & Drop: 

  • Wybierz plik(i) w oknie przeglądarki plików  
  • Przeciągnij plik(i) do środka naszej strony internetowej i upuść. 


 

Użyć + Dodaj pliki: 

  • Po naciśnięciu przycisku + Dodaj pliki pojawi się okno przeglądarki plikówtak jak w przypadku łącza Przeglądarka.