Jakie dokumenty mogę przesłać i w jakim formacie?  


Aktualnie możemy przetwarzać następujące dokumenty 

 • Faktury  
 • Paragony  
 • Wyciągi bankowe  
 • Wyciągi z karty kredytowej  

Przesyłając dokumenty do przetworzeniaprosimy pamiętaćże obsługujemy tylko następujące formaty plików 

 • .pdf  
 • .png  
 • .jpeg  


Twoje pliki muszą również spełniać następujące wymagania 

 • Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20 MB  
 • Plik musi być w dobrym stanie (nie może być uszkodzony ani uszkodzony) 
 • Możesz przesłać tylko jeden dokument na plikJeśli wiele dokumentów zostanie połączonych w jeden pliknie będziemy w stanie ich przetworzyć. 
 • Możesz przesłać tylko pliki, a nie foldery  

Jeśli napotkasz którykolwiek z powyższych problemówsprawdź tutaj [link], jak możesz je rozwiązać.