Jak dodać nowego członka do grupy? 


Aby dodać nowego członka do grupynajpierw przejdź do sekcji Grupy i wybierz grupę, do której chcesz dodać członka. 


Kiedy jesteś na stronie informacji grupyprzewiń w dół do pola "Dodaj członkana końcu listy i kliknij na nie. Następnie będziesz poproszony o wprowadzenie niezbędnych informacji osobyktórą chcesz dodaćDlatego musisz podać takie szczegóły, jak ich imięadres e-mail i rolę w grupie. Po wypełnieniu wymaganych informacjikliknij przycisk "Zapisz". Strona zostanie odświeżona, a nowo dodany członek zostanie dodany do listy członków grupy 

To wszystkoPomyślnie dodano nowego członka do grupyJeśli masz jakieś dalsze pytanianie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania pomocy.