Co to są rekordy DNS?


Rekordy DNS (Domain Name System) to wpisy danych w strefach DNS, które zawierają informacje o domenie i związanych z nią usługach. Te rekordy pomagają przetłumaczyć ludzkie nazwy domen (jak na przykład example.com) na adresy IP czytelne dla maszyn. Istnieje kilka rodzajów rekordów DNS, z których każdy pełni określoną funkcję. Oto kilka powszechnych typów rekordów DNS:  • Rekord A (Adresowy): Mapuje nazwę domeny na adres IPv4.
  • Rekord AAAA (Adres IPv6): Mapuje nazwę domeny na adres IPv6.
  • Rekord CNAME (Kanonicznej Nazwy): Tworzy alias dla nazwy domeny. Wskaźnikiem jest jedna nazwa domeny do innej nazwie domeny.
  • Rekord MX (Mail Exchange): Określa serwer poczty odpowiedzialny za odbieranie e-maili w imieniu domeny.
  • Rekord NS (Name Server): Wytycza autorytarne serwery nazw dla domeny.
  • Rekord TXT (Tekstowy): Przechowuje arbitralne informacje tekstowe związane z domeną. Rekordy TXT są często używane do weryfikacji domeny, SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) i innych celów.
  • Rekord SRV (Service): Określa lokalizację usług takich jak SIP (Session Initiation Protocol), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lub inne.


Rekordy DNS można uzyskać, po kliknięciu na "Domeny".


Skontaktuj się z naszym menedżerem wsparcia, jeśli masz jakieś pytania.